Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DİYAGRAM NEDİR?


İki boyutlu grafiklerden harita veya resim şeklinde olmayanlara verilen addır, üç boyutlu bir bağımlıyı, mesela talebin (Y) hem fiyat (X) hem de gelir (Z) ile ilişkisini tasarı geometri usulleriyle iki boyut üzerinden gösteren grafikler de diyagram sayılır. Diyagramlar nokta, çizgi, yüzey diyagramları olmak üzere üçe ayrılır. Müşahede sonuçlarını daire ve kareler gibi şekiller içme değişik sayıda noktalar koymak suretiyle ifada eden nokta diyagramları pek kullanılmamaktadır. Diğer diyagramların en önemlileri koordinatı, çizgi diyagramları ve yüzey diyagramlarıdır.

Almancası : Diagramm.

Fransızcası: diagramme.

İngilizcesi : diagram.

(Bk;Koordinatlı diyagramlar, yüzey diyagramları).