Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DOLAYLI MALİYETLER NEDİR?


Bazı hallerde vasıtalı maliyetler şeklinde de kullanılan bu terim, üretilen belirli ancak genel olarak tespit edilebilen ve ancak bir üretim faaliyetinin bütününün gerçekleştirilebilmesi için gerekli elan maliyet unsurlarını ifade etmektedir. Herhangi bir üretim faaliyetinde üretilen birim mamulün içine girmiş dolaysız ham madde, bu ham maddenin özelliğini, şeklini ve biçimini çalışanların emek bedelini teşkil eden dolaysız işçilik yanında, bir üretim faaliyetinin gerçekleşebilmesi için çok çeşitli destekleyici ve dolaylı bir faaliyete de ihtiyaç vardır. İşte herhangi bir üretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için zaruri bulunan dolaysız ham madde ve dolaysız işçilik dışında kalan imalat faaliyetiyle ilgili diğer bütün üretim maliyetleri, dolaylı maliyetlerdendir. Terimin geniş anlamı, üretim faaliyeti dışında kalan, satış yönetim ve finansman maliyetleri gibi unsurları da kapsamakla birlikte, sözü geçen dönem maliyetlerinin üretim maliyetlerinden ayrılarak, dolaylı maliyetler terimini sadece genel imalat maliyetleri ile sınırlayan kullanış tarzı, daha yaygındır. Bu daha dar anlamı ile dolaylı maliyetler, sadece üretimle ilgili genel üretim maliyetlerini kapsamına almaktadır. Bu daha dar anlamı ile belli başlı örnekleri, ustabaşı ve formen ücretleri, makinaların normal bakımı, enerji, ısı, ışık, fabrika binalarının emlak vergileri, fabrika teçhizatı amortismanı ve diğer genel ima­lat maliyetleri gibi unsurlardır.

Almancası : indirekte Kösten.

Fransızcası : coûts indirects.

İngilizcesi : indirect costs.

(Bk; dolaysız maliyetler).