Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DÖPOR NEDİR?


Satıcı durumda olan kimsenin ileride menkul kıymetlerin fiyatının düşeceğine inanarak elindeki menkul kıymetleri satıp ileride tekrar cari fiyatla alacağını taahüt ettiği borsa vadeli muamelesi. Diğer bir anlatımla; Borsada vadeli işlemlere bağlı senet sayısının az olması dolayısıyla satıcının, senetlerin teslimini faiz veya tazminat ödemek suretiyle sonraya bırakması olayı.