Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

DUOPSON veya DÜOPSON NEDİR?


Talebin iki alıcı elinde toplandığı bir piyasa şeklidir.

Düopson piyasasında alıcılardan herhangi biri, tek başına fiyatı tespit edemez, iki alıcı firmadan biri fiyatı aşırı derecede kırdığı zaman, bu durum diğer firmanın elverişli şartlarla alım yapmasını kolaylaştırmaktan başka bir sonuç vermeyebilir.

Arzın elastik olduğu durumlarda, duopsoncu firmalar, talep miktarını değiştirmek suretiyle, kendileri için elverişli şartlar yaratabilirler. Firmalardan her birinin mübadeleden elde ettiği istifade, arz elastikliğine ve rakip firma üzerinde kurduğu hakimiyet derecesine bağlıdır.

Almancası : Duopson, Dyopson.

Fransızcası : duopsone.

İngilizcesi ; duopsony.

(Bk; monopson. arz elastikliği. duopol).