Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EBDR veya AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI NEDİR?


Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Doğu Avrupa ülkelerinin, piyasayı esas alan ekonomilerini geliştirmelerine yardım eden çok uluslu bir kurumdur. Bankaya yaklaşık 40 ülke katılmıştır. Merkezi Londra'dadır.

İngilizcesi; European Bank For Reconstruction And Development)