Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ECOSOC ECONOMİC AND SOCİAL COUNCİL NEDİR?


Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi. Teşkilatın ekonomik ve sosyal konularla uğraşmak üzere oluşturulmuş organıdır. Kendi dalıyla ilgili konularda incelemeler yapar ve Genel Kurul'a tavsiyelerde bulunur.