Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EDİM NEDİR?


Borçlu tarafından alacaklıya karşı üstlenilen bir hareket tarzı olup yapmak ve yapmamak şeklinde olabilir.