Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EFEKTİF TALEP NEDİR?


Kavramını ekonomi ilmine kazandıran Robert Malthus'tür. Bu kavram, Keynes'in Genel Teorisine önem kazanmıştır. Efektif talep denilince, arz ve talep dengesini etkileyen ve değişimi kesinleştiren eylem anlaşılmaktadır. Hukuk terminolojisine göre, icap ve kabulün tekemmülü, fiili talebin gerçekleşmesi demektir. Efektif talep, alım eğiliminin eylem haline gelme niteliğini belirten kavramdır. Efektif talep yerine, fiili talep de denilebilir. Almancası : wirksame Nachfrage. effektive Nachfrage. Fransızcası : demande effective. İngilizcesi : effective demand. (Bk; Keynes. Malthus, talep, virtüel talep).