Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EFTA NEDİR?


«Avrupa Serbest Ticaret Birliği» adlı örgüt genellikle İngilizce adının European Free Trade Association baş harfleriyle anılır. Üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek amacıyla kurulmuş olan örgüt 4 Ocak 1960 da Stockholm'de imzalanmış ve 3 Mayıs 1960 ta yürürlüğe girmiş olan Stockholm antlaşması ile doğmuştur. EFTA'ya üye olmuş devletler şunlardır: Avusturya, Danimarka, İngiltere, İsveç, İsviçre, Norveç ve Portekiz. Örgütün giderleri üye devletlerin belirli oranlarda yaptıkları ödemelerden karşılanır. EFTA'nın en üst organı Bakanlar seviyesindeki konseydir. Konsey başkanlığı görevi, altı aylık dönemler için sırayla bütün üye devletler tarafından görülür. EFTA'nın kuruluşu Avrupa Ekonomik Topluluğunun kuruluşundan sonradır ve Ortak Pazar dışında kalmış olan bazı ülkelerin dış ticaretlerini geliştirmek için ortak bir politika izlemeleri gerektiği görüşünden doğmuştur. EFTA'nın amacı geniş olarak ifade edersek üye devletlerde tam istihdamı, mali istikrarı, kaynakların rasyonel kullanımını, prodüktivite artışını ve hayat seviyesinde sürekli bir yükselmeyi sağlamak ve üye devletlerin dış ticaretlerini geliştirmekti. EFTA'nın tatbikatta esas olarak yöneldiği amaç ise, üye devletle arasındaki ticarete konu olan sanayi mallarında koruyucu gümrüklerin ve kotaların kaldırılması idi. EFTA anlaşmasına göre üye devletler kendi aralarındaki ticaret için ortak esaslar tespit etmekle beraber diğer ülkelerle tek tek yapacakları ticarette serbest bırakılmışlardır. Bu durumda her ülke kendi ithalatına ait gümrük oranlarını tespit etmekte serbesttir. EFTA anlaşması aslında sanayi ürünleriyle ilgilidir; fakat tarımsal ürünlerin ticaretini geliştirmek için üye devletler kendi aralarında ikili anlaşmalar yapabilirler. Başlangıçta EFTA ülkeleri arasındaki gümrüklerin ve kotaların zamanla hafifletilerek en geç 1 Ocak 1970 tarihine kadar kaldırılması kararlaştırılmıştı; fakat daha sonra bu tarih öne alınmış ve 31 Aralık 1966 da hemen hemen bütün gümrükler kaldırılmıştır. EFTA'nın kuruluşu üye devletlerarasındaki ticareti geliştirmekte etkili olmuş ve EFTA ülkeleri arasındaki ticaret 1960-67 yılları arasında bir misli artmıştır. Bununla beraber EFTA üyeleri, aynı zamanda siyasi birleşme hedefi olan ve ekonomik alanda da tam bir birleşmeyi öngören Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında kalamayacaklarını kısa zamanda anlamışlar ve ilk olarak İngiltere, Danimarka Norveç ve İrlanda Avrupa Ekonomik Topluluğuna geçmişlerdir.
Almancası : Europäische Freihandelsvereinigung.
Fransızcası : Association européenne de libre échange.
İngilizcesi : European Fres Trade Association (Area).
(Bk; Avrupa Ortak Pazarı).