Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EKLEME NEDİR?


Amortismana tabi yeni varlık biriminin işletme varlığına eklenmesi, ya da varlığa dahil olan bir birimin yeniden imal veya inşa özelliğinde olmakla beraber genişletilmesi. Eklemeler de yeni varlık birimleri olarak kabul edilir ve aynı şekilde varlıklaştırılır.