Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EKOLOJİ NEDİR?


Eski Yunancadaki oiko ve logos kelimelerinden alınmıştır. Oiko yaşanılan yer ve logos bilimi anlamına gelmektedir. 1834 - 1919 yıllarında yaşamış olan Ernst Häckel adında bir Alman natüralisti, ekoloji terimini ilk defa kendi dalında kullanmıştır. Ernst Hackel'e göre, hücrelerin ve organizmanın bulunduğu çevreye intibak sorunları ekoloji kapsamına girmekteydi. Günümüzde, ekoloji terimi coğrafyacılar, iktisatçılar ve sosyologlar tarafından da kullanılmaktadır. Ekoloji, beşeri ilimlerin bir şubesi halinde hızla gelişmektedir. Ekoloji'ye göre, insan yalnız çevresinin etkisinde kalmamaktadır. Aynı zamanda, bulunduğu çevreyi de derin değişikliklere uğratacak derecede etkilemektedir. Coğrafyacılar, iktisadi ve teknolojik ilerleme sonunda insanın tabiat şartlarında yol açtığı değişiklikleri, ekoloji çerçevesinde incelemektedirler. Sosyologlar, şehir hayatının insana etkisini ve insanın şehir hayatına tepkisini, ekolojik tahlil konusu addetmektedirler. Çevrenin, çağın ve telkinlerin grupları sürüklediği akımlar, ekoloji'nin tahlil alanına girmektedir. Hippi'lik, 1968 de patlayan Öğrenciler Devrimi, moda hareketleri ilh.. ekoloji'nin aydınlatmaya çalıştığı sorunlardır.

Almancası ; Okologie.
Fransızcası : écologie.
İngilizcesi : ecology.