Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EKONOMETRİK MAKRO-MODELLER NEDİR?


Bir teorik iktisadi makro-modelin parametrele­ri bilinen istatistik serileriyle rakamlandırılınca, ortaya bir ekonometrik model çıkar.

 

Örnek olarak, Amerika ekonomisi hakkında L. Klein'in deskriptif modellerinden birini gösterelim.

Bu modeldeki denklemler, iki grupa ayrılmaktadır: Davranış yahut eylem denklemleri, tanım denklemleri.

Bu denklemlerdeki;

, tüketimdir,

π , kardır,

, sermayedir,

W1 , ücretlerdir,

W2 , maaş, huzur hakkı ve sair özlük haklardır,

, üretimdir,

, vergilerdir,

, kamu giderleridir,

i) L. Klein'in davranış yahut eylem denklemleri şunlardır:

= 16.78 + 0.2 π + 0.23 + 0.8 (W1 + W2) .

= 17.79 + 0.23 π + 0.55 — 0.15 K-r

Wi= 1.60 + 0.42 (Y+T—W2) + 0.16 (Y+T—W2)-1

ii) L. Klein'in tanım denklemleri şunlardır:

y + T = C +/+G

y = π + Wl + W2

ΔK = I

Ekonometrik modellerin günümüzde sağladıkları faydalardan bazıları şöyle özetlenebilir:

Bir modelin mevcudiyeti, olayları teşhise ve olaylar arasındaki ilişkileri anlamağa faydalı olmaktadır.

Bir veya birkaç değişkenin diğerleri üzerindeki etkilerini hesaplamağı kolaylaştırmaktadır.

Gerektiğinde, değişkenlere müdahale imkanını kazandırmaktadır.

Almancası : ökonometrische Makromodelle.

Fransızcası : macromodele econometriçue.

İngilizcesi : econometric macromodel. aggregative econometric model.

(Bk; model, teorik iktisadi model, ekonometrik mikro - model, ekonometri).