Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EKONOMETRİK MİKRO-MODEL NEDİR?


İlaç firmalarından Eli Lilly tarafından hazırlattırılmış basit bir örneğini verelim.

Bu firma, satış previzyonu yaparken, geçmiş dönemlere ait kayıtları ayrıntılı olarak inceletmiştir. Rakip fabrikaların piyasada sattıkları miktarları tespit ettirmiştir. Ferdi gelirler ile ilaç satışları arasındaki ilişkileri hesaplatmıştır.

Araştırmaların sonucu, aşağıdaki denklemlerle ifade edilmiştir:

 V= (I)n (t) S = (V) (%) S = (%) (I)n (t)

Bu denklemlerde;

V, ilaç sanayiinin toplam satış hacmidir.

I , ferdi gelirlerdir.

n , ilaç satışları ile ferdi gelirlerin ilişkisini kuran tartıdır, (vveighted)

, zaman trendidir.

% , Eli Lilly firmasının ilaç piyasasındaki pay oranıdır.

S . kumpanyanın ileriki devre için satış previzyonudur.

Almancası : ökonometrische Mikromodelle.

Fransızcası : micromod&le aconomatriçue.

İngilizcesi : econometric micromodel.

(Bk; satış previzyonu, operasyonel araştırma).