Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EKSPANSIYONIZM NEDİR?


İktisat siyasetinin kalkınma ve gelişmeye sürekli karakter vermeyi hedef olarak almasını belirten bir terimdir. Ekspansiyon kelimesi, Latincede expansio ve expandereden gelmektedir. Açılmak, genişlemek ve yayılmak anlamındadır. Ekspansiyonizm üretimin artmasına, iş hacminin büyümesine, fiili talebin sürekli canlılık göstermesine yaramaktadır. Ancak Keynes'in de belirttiği gibi, çok defa enflasyona yol açmakta ve dış ticaret tıkanıklığını süreğenleştirmektedir. 1950 - 1958 arasında Türkiyenin izlediği iktisat siyaseti, ekspansiyonizme örnek gösterilebilir.
Almancası : Expansionismus.
Fransızcası : expansionisme.
İngilizcesi : expansionism.
(Bk; kalkınma, büyüme).