Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EL YAZMASI KAİME NEDİR?


Osmanlı Devletinde çıkarılan ilk kağıt para gösterilebilir. Tanzimat İdaresinin 1840 da çıkardığı kağıt paraya Kaime-i Mutebere-i Nakdiye denilmiştir. Bu paralar, büyük boyda kağıt üzerine el ile yazılmıştır. Başlangıçta, yalnız İstanbul'da kullanılmak üzere çıkarılmıştır. Bunlar % 8 faiz getirecek ve sekiz yılda kendini amorti edecekti. El yazması ve daha sonra basılı kağıt paralar çıkarıldığında, emisyon miktarının bir hesabı tutulmamıştır. Maliye, paraları yazmak veya basmak için harcanan kağıt ve mürekkebin kayıtlarına gösterdiği titizliğe karşılık, paraların tutarını kayda geçirmek ihtiyacını duymamıştır. El yazması kağıt paralar, taklit edilmiştir.