Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ELASTİKLİK KATSAYISI NEDİR?


Elastiklik fonksiyonel bir ilişkide bağlı değişkenin bağımsız değişkenlerdeki artma ve azalmalara karşı gösterdiği duyarlılık derecesidir.

(Bk; elastiklik).