Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMANET USULÜ NEDİR?


Verginin devlet memurları tarafından tahsil edilmesi metodudur. Günümüzde de uygulanan bu tahsil sistemi eskiden uygulanan iltizam gibi ilkel sistemlerin kaldırılmasıyla yerleşmiştir. Vergiyi tahsil eden memurlar, sadece maaş alırlar; ayrıca topladıkları vergi tutarına göre kendilerine bir ödeme yapılmaz. Ancak, bazı ülkelerde, vergi tahsil memurlarına gösterdikleri başarı derecesine göre, maaşlarından başka ikramiye de verilmektedir.

Emanet usulünün hem yükümlüler, hem de hazine açısından bir takım faydaları vardır. Bu usulde vergi tahsil memurlarının maaşları, topladıkları vergi gelirinden ayrı, objektif kriterlere gore tespit edilmiş olduğundan, vergi yükümlülerinin üzerinde tahsil memurlarının her hangi bir baskısı sözkonusu olmaz, iyi yetiştirilmiş tahsil memurları bir yandan hazinenin menfaatini korurken diğer yandan da vergi yükümlülerini haksız bir işleme tabi tutmaz. Öte yandan sistem, vergi randımanı karşısında tarafsızdır. Gerçekten, iltizam ve mukataa gibi eski tahsil metodlarında olduğundan farklı olarak, vergi gelirleri vergi matrahlarındaki değişmeleri yansıtır.

Günümüzde vergiler yükümlüler tarafından vergi dairelerine doğrudan doğruya ödendiği için emanet usulü denilen tahsil memurları vasıtasıyla vergi toplama metodunun uygulanması çok azalmıştır.

Almancası : Eigenregie.

Fransızcası : régie directe.

İngilizcesi : collection of taxes through government officials.

(Bk; verginin tahsil usulleri).