Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMANET NEDİR?


Bir işletmeye, gerçek veya tüzel bir şahsa belirli veya belirsiz bir müddet için saklanmak veya korunmak amacıyla bırakılan şey.