Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMEK ETKİNLİĞİ NEDİR?


Emek sahibi kimselerin daha iyi beslenmesi eğitilmesi ve beşeri münasebetlerin düzenlenmesi suretiyle emek talebine daha iyi cevap verebilmeleridir. Emeğin erkin hale getirilmesi verimliliğin artırılması ile çok yakından ilgili olduğundan gelişmiş veya az gelişmiş bütün ülkelerde büyük bir önem taşımaktadır.

 

Gerçekten gelişme halindeki ülkelerde beslenme şartlarının yetersizliği emeğin etkinliğini geniş ölçüde azaltmaktadır. Etkinliği az olan emeğin ise verimi düşük olduğundan ücretlerin ortalama seviyesi tatminkar olmamakta ve neticede emek sahiplerinin beslenmesi yetersiz kalmaktadır.

Emek etkinliğine yol açan ikinci faktör eğitimdir. Emek sahibinin ne kadar genel kültürü artııılırsa, ona ne derece fazla mesleki eğitim sağlanırsa netice o kadar faydalı olmakta, emeğin etkinliği ve dolayıstyle verimlilik artmaktadır.

Emeğin etkinliğini yükselten bir başka faktör işletme çerçevesinde işçi - işveren ilişkilerini düzenleyerek işçinin mümkün olduğu kadar maddi ve manevi güçlüklerini çözümlemek suretiyle onurı daha rahat çalışmasını sağlamaktır. Kısaca beşeri münasebetler ismi altında toplanan birçok tedbir işçiyi daha çok işine bağlamakta, işçi devrini azaltmakta, netice itibariyle emeğin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktadır.

Emeğin etkinliğini artıran faktörler üzerinde memleketimiz bakımından da dikkatle durmak zorunluğu vardır. Beslenme şartlarının düzeltilmesi sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda iktisadi kalkınmanın temel şartlarından biridir. Keza kalkınma planlarında açıkça ifade edildiği gibi eğitilmiş işgücüne karşı duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Nihayet işçinin işletme içi ve dışı so­runlarını çözümlemek sadece beşeri değil, aynı zamanda iktisadi bir zorunluktur.

Almancası : Leistungsfahigkeit der Arbeit.

Fransızcası : efficacité de la main-d oeuvre. rendement du travaıl.

İngilizcesi : efliciency of labour.

(Bk; emeğin marjinal verimliliği).