Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMLAK ALIM VERGİSİ NEDİR?


Gayrimenkul alım - satım veya öyle sayılan tasarruflarda uygulanan bir muamele vergisi türüdür. Esas itibariyle, devletin tapu sicilleri tutup muhafaza etmesi karşılığı olarak alınan tapu harcının vergiye dönüşmesiyle ortaya çıkmıştır. Nitekim Türkiye'de de 1963 yılında ve tapu harcının yerine geçmek üzere uygulanmaya başlanmıştır. Emlak alım vergisi bazı ülkelerde merkezi devlet vergisi, bazı ülkelerde ise mahalli idare vergisi olarak alınır. Türkiye'de 1963 yılında ihdas edilen, 1970 yılında kapsamı genişletilen Emlak Alım Vergisinin değeri, gayrimenkulün satış bedelidir.