Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMLAK KREDİSİ NEDİR?


Avrupa'da 18. Yüzyılın ikinci yarısında gelişmeye başlamıştır. Bu konudaki ilk girişim, 1770 de Silezyalı çiftçilerden gelmiştir. Aralarında anlaşarak Kaufmar, Brünig başkanlığında bir birlik kuran Silezyalı çiftçiler, zincirleme sorumluluk altında ipotek karşılığı kredi temin etmişlerdir. Fransa'da, ipotekli kredinin önemini 1838 de tanınmış iktisatçılardan L. R. Wolowski belirtmiştir. Gayrimenkul rehini ve ipotek sistemlerinde reform yapılmasını istemiştir. Emlak sahiplerinin aralarında bir sendika kurarak Almanya'da ve Polonya'da olduğu gibi ipotek karşılığı bono çıkartabilmelerinden büyük yararlar sağlanacağını ileri sürmüştür. Hükümet başında bulunan Adolphe Thiers'in direnç, teklifin gerçekleşmesini geciktirmiştir. Ancak Üçüncü Napolyon iktidarında Credit Foncier Bankası kurulmuş ve yönetimi L. R. Wolowski'ye verilmiştir. Fransa'daki Credit Foncier, yarı resmi bir banka olarak faaliyete geçmiştir. İpotek karşılığında emlak sahiplerine, kamu kuruluşlarına ve armatörlere uzun vadeli kıediler açmıştır. Komünlere ipoteksiı sadece idari garanti altında borç vermiştir. Açtığı krediler, gayrimenkul değerinin yarısını aşmamıştır. Uzun vadeli krediler, borç ve faizi bir arada kapsayan yıllık eşit taksitler halinde tahsil edilmiştir. Kaufman Brünig ve hatta Louis Raymond Wolovvski zamanında, gayrimenkuller genellikle geniş topraklar ve büyük bahçelerdeki binalar halinde idi. Geniş topraklar tarım alanı, otlak yahut koruluk idi. Ancak zaman ilerledikçe, tarım alanları ile inşaat arsaları birbirinden ayrılmıştır. Tarımsal faaliyeti ilgilendiren toprağın alımı ve değerlendirilmesi için istenilen para, zirai kredi kapsamına giriştir. Emlak kredisi, genellikle binalara ve gayrimenkul statüsündeki diğer malla uygulanmıştır Mesken siyasetleri, birçok ülkelerde, bir çatı edinmeği arzulayanların finansman ihtiyaçlarını, emlak kredisine başlıca hedef olarak seçmiştir. Emlak kredisinin faizi, sosyal düşüncelerle, düşük bir oranda tutulmuştur. Emlak kredisinin 18. Yüzyıldan bu yana gelişmiş diğer bir türüne de, kaydırılmış krediler denilmektedir. 1781 de Birmingham'da William Jenniny adında biri, geniş arazisini ev yaptıracak ve aralarında inşaat kooperatifine benzer bir dernek kurmuş bir grupa devretmiştir. Bu dernek üyeleri ayda bir defa toplanarak belirli bir para yatırıyorlardı. Bu para ile yaptırılan evler, üyelere sıra ile dağıtılıyordu. Öyle ki, yüz kişi ayda 2 sterling yatmıyorlarsa ve bir ev o vakit 100 sterling'e çıkıyorsa, içlerinden yalnız ikisi her ay öbür üyelerden toplanmış para ile mesken sahibi olabiliyordu. Hiçbiri tek başına ev yaptıramıyacak insanlar tasarruflarını bir araya getirerek ve sıraya girerek içlerinden bir kısmının kısa zamanda mesken sahibi olmalarını temin edebiliyorlardı. William Jenniny'nin arazisi üzerinde başarı ile sonuçlanan deneme, sistemin birçok yerlerde uygulanmasına yol açmıştır. O kadar ki. 1836 da. Fransız kanun koyucusu kaydırılmış krediler sistemini düzenlemek ihtiyacını duymuştur. Credit Foncier bankaları ve onlara paralel olarak inşaat firmaları, kaydırılmış kredileri çok değişik ve ilginç formüllerle uygulamışlardır, ikinci Dünya Savaşından sonra faaliyet hacmi büyüyen building societies, kaydırılmış krediler sistemini arsa değer artışlarıyla kombine ederek büyük inşaat programlarını gerçekleştirmişlerdir. 1960'ların refahı, emlak kredisinin iktisadi karakterine yeni bir özellik kazandırmıştır. Yüksek konjonktürde ve artan gelirler ortamında mesken kredisi alanların fiyata ve faiz oranına değil, ödeyecekleri taksit tutarına önem verdikleri görülmüştür. iktisadi güven ortamında, mesken edinmeğe çalışanların hayat seviyelerinden sıkıntı verecek bir fedakarlığa katlanmaksızın taksit ödemeği tercih ettikleri ve gelirler sürekli olarak arttığından zamanla taksit yükünün hafıfliyeceğıni hesapladıkları anlaşılmıştır, ileri refah ülkelerinde, bu suretle, emlak kredisi geleceğin tasarrufu ile ödenecek bir reel kıymetlere yatırım aleti niteliğini kazanmıştır. Almancası : Immobiliarkredit. Fransızcası : crédit immobilier. İngilizcesi : real property credit, real estate credit. (Bk; Emlak Kredi Bankası, kaydırılmış krediler, Kaufman Brünig. gayrimenkul kredisi).