Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EMTİA NEDİR?


Ticaretin konusunu oluşturan, alınıp satılabilen her çeşit taşınır mal. Diğer bir anlatımla; tüketim amacıyla elde edilmeyip de satış amacıyla üretilen veya kazanılan mallar.