Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EN AZ GAYRET KANUNU NEDİR?


İnsanların ihtiyaçlarını tatmin edebilmek amacıyla giriştikleri çabalar sırasında tabi oldukları psikolojik bir durumu ifade etmektedir.

 

Bazı iktisatçılara göre insanın fiziki bütünlüğünü koruma içgüdüsünden sonra en kuvvetli egoist davranışı,en az gayret sarfederek iktisadi bakımdan azami avantajı elde etmek istemesidir. Bu görüşten hareket eden Klasik Okula mensup iktisatçılar kendi çıkarını en az gayretle en iyi şekilde sağlayan farazi bir kimseyi muhayyilelerinde canlandırmışlar ve buna homo economicus demişlerdir.

İktisadi ilişkilere hakim olduğu farzedilen En Az Gayret Kanununa Hedonism Prensipi de denilmektedir.

Klasik Okula karşı çıkan kollektivistler ise, insan tabiatından doğan bu hastalığın kolayca önlenebileceğine ve sosyal menfaatlerini şahsi menfaatlerinin önüne geçiren kimselerden meydana gelen insancıl bir toplumun kurulabileceğini iddia etmektedirler.

Her iki görüşün de günümüzün iktisadi ilişkilerini tam anlamıyla yansıtmadığı, birincisinin insanı aşağılık bir yaratık gibi göstermesine karşılık, ikincisinin şimdilik bir hayalden ibaret kaldığı söylenebilir.

Almancası : Gesetz der minimalen Anstrengung.

Fransızcası : loi du moindre effort.

İngilizcesi ; law ot mininum effort.

(Bk; Hedonizm, homo economicus, homo socius)