Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ENGEL KANUNLARI NEDİR?


İstemi belirleyen diğer unsurlar veri iken, tüketicinin geliri arttığında gıda mallarına yönelik harcamaların toplam harcamalar içerisindeki payının azalması, diğer bir ifadeyle gıda malları isteminin gelir esnekliğinin birden küçük olması biçiminde açıklanan ve E. Engel tarafından geliştirilen yasa.

(Bk.; Ernst Engel).