Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ENTERVANSİYONİZM NEDİR?


Liberalizmin doğurduğu haksızlıklara karşı bir reaksiyon şeklinde ortaya çıkan ve liberalizmle sosyalizmi telife çalışan iktisadi sistem.