Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ETKENLİK NEDİR?


Teknik anlamda, bir makineden, bir faaliyet biriminden veya çalıştırılan bir kişiden çıkan iş miktarı ile bu işin elde edilmesi için onlara sağlanan imkanlar arasındaki orandır, Bir üretim sisteminden elde edilen ürünlerin (çıktıların), bu ürünleri elde etmek için o sisteme sağlanan üretim araçlarına nisbeti çıktı - girdi oranıdır. Girdi - çıktı oranının tespit edilebilmesi için ürünler (çıktılar) ile sisteme giren araçların (girdiler) aynı ölçü birimi ile ifade edilmesi gereklidir Bu ölçüler enerji miktarı, iş saati, makine saati, üretilen birim sayısı olabilir. Ancak, karşılık sistemlerde genellikle çeşitlilar ve girdiler söz konusu olacağı için, bütün faktörlerin para birimine indirgenmesi gerekli olmaktadır. Etkenlik teriminin, genel olarak önemli sonuçlar elde etmek anlamında kullanılan «verimlilik» terimi ile karıştırılmaması gerekir. Genel anlamlı bu sonuncu terim, girdilerle ilgilenmeden elde edilen sonucun önemli olduğunu belirtir. Etkenlikte ise, girdilere önemli yer verilir. Genel anlamda kullanılan verimlilik, üretim alanında üretkenlik ile eş anlamda kullanılmaktadır.

Almancası : Leistungsfahigkeit, Eftiziem.
Fransızcası: efficience.
İngilizcesi : efficiency (effectiveness).
(Bk; Verimlilik, üretkenlik, iş ölçümü, input - output analizi, prodüktivite).