Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ETKİNLİK NEDİR?


Hedeflere ulaşma derecesi ve bir faaliyetin arzulanan etkisi ile gerçekleşen etkisi arasındaki ilişkidir. Çıktılar ve etkiler, stratejik hedeflerle ilgili politikalar ve yapılması istenenlerle karşılaştırılır.
İngilizcesi; Effectiveness