Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

ETÜT VE ÖNERİ RAPORLARI NEDİR?


Müsteşarlığın görev alanları ile ilgili olarak Mevzuat uygulamalarında görülen aksaklıklar ve boşluklar ile bunların düzeltilme yolları hakkında, Kontrolörlerin görüş ve önerileri ile bilimsel ve mesleki alanlardaki çalışma ve etüt sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenen raporlardır.

İngilizcesi; Study And Suggestion Reports