Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EX ANTE EX POST NEDİR?


Modern ekonominin dinamik akım tahlilinde kullandığı terimlerdir. Ex ante, henüz içinde bulunulan bir devreden ileriye bakış an­lamına gelir. Şahıslar ve firmalar burada ileriye doğru yürüttükleri tahmin ve yorumlara göre karar alma durumunda bulunuyorlar demektir. Buna planlama safhası da denebilir. Ex post ise kapanmış bir devre sonunda gerçekleşen durumu ifade eder. Ex post'da devre sonu hesabıyla, devre içindeki tahmin ve yorumlara uyan veya onlara ters düşen nihai durumun tespit ve tescili söz konusudur. Devre sonunda tespit edilen durumun, ex ante değerlerden alta veya üste sapması ekonomik gelişmenin kaderini tayin eder. Misal olarak, devre sonunda realize edilmiş değeri ile stok yatırımlarının devre içinde tasarlanan değeri aşması halinde elde ihtiyaçtan fazla stok kalıyor demektir ki, ertesi dönemin ex ante yatırımları bu takdirde bir öncekinin altında tutulacaktır. Ekonomi bir daralma safhasının eşiğine gelmiştir. Ex post, yani devre sonunda gerçekleşen stoklar ex ante değerlerden eksik kalması halinde ise ekonomi bir gelişme ve kalkınma safhasına adım atmış sayılır. Böyle bir durumda stoklar devre boyu umulduğundan fazla eritilmiş demektir. Bunun verdiği cesaretle ertesi devre daha hızlı bir stok yatırımına gidilebilecektir. Bu şekilde dinamik akım tahliline modern İsveç Ekolünün katkısı büyük olmuştur.