Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EX ANTE TASARRUF NEDİR?


Fertlerin yapmayı tasarladıkları fakat henüz gerçekleşme safhasına girmemiş tasarruf miktarını gösterir. Ex Ante hesaplar realize edilmiş bir neticeyi belirtmediklerinden ex ante tasarruf miktarı ancak devre başındaki bir tahmini gösterir.
Almancası : geplante Ersparnisse.
Fransızcası : ipargne ex ante.
İngilizcesi ; ex ante savings.
(Bk; ex ante yatırım).