Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EX ANTE YATIRIM NEDİR?


Sermaye mevcudunda yani teçhizat ve stoklarda tasarlanan henüz gerçekleşme safhasına girmemiş artışların hesaplarını ifade eder.

Girişimciler yapacakları yatırımların miktarını önceden tespit ederler. Hedef olarak hesaplanan yatırım miktarı ile devre sonunda meydana gelecek yatırım hacmi her zaman aynı olmayabilir.

Almancası ; geplante Investition.

Fransızcası : investissement ex ante.

İngilizcesi : ex ante investment.

(Bk; ex ante tasarruf).