Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

EXERCICE SİSTEMİ NEDİR?


Bir mali yılda ön görülmüş bütün bütçe gelirleri ve giderleri, mali yıl tamamlandıktan sonra tahsil edilmiş veya ödenmiş olsalar bile, yine ait bulundukları dönem hesaplarında gösterilirler. Bu usulün karşıtı, Jestiyon Sistemi'dir. Jestiyon Sisteminde, gelirler ve giderler, bilfiil gerçekleştikleri mali yıl hesaplarında yer alırlar. Exercice Sistemi, Fransa'da ve mali mevzuatı Fransız etkisi altında kalmış ülkelerde uygulanmıştır. Bu sistemin başlıca sakıncası, Sayıştay kotrolünün gecikmesi ve kesin hesap tasarılarının parlamento'ya uzun bir süre geçtikten sonra sevkedilebilmesidir. Günümüzde, Jestiyon Sistemi tercih edilmektedir ve Exercice Sistemi uygulamış ülkeler de Jestiyon Sistemine geçmek zorunluğunu duymuşlardır. Fransa, 1934 de, gelir bütçesinde, Jestiyon Sistemini kabul etmiştir. 1953 de. gider bütçelerinde Excercice Sisteminin tedrici olarak uygulamadan kaldırılmasına dair bir kanun çıkarılmıştır.
Almancası : System der Gebarungsperioden.
Fransızcası : systéme dil de l'exeıcice.
(Bk; Jestiyon Usulü).