Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

F TİPİ FİNANSMAN BONOSU NEDİR?


Bir anonim ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla ödeme vaadini finansman bonoları biçiminde düzenlenmektedirler.