Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FABRİKACILIK   NEDİR?


Hammadde veya diğer malların makine veyahut aracı vasıtalarla işlenerek yeni değerli mahsuller vücuda getirilmesi.