Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FABRİKACILIK NEDİR?


Hammadde veya diğer malların makine veyahut aracı vasıtalarla işlenerek yeni değerli mahsuller vücuda getirilmesi.