Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAİZ GELİR VE GİDERLERİ NEDİR?


Her türlü kısa ve uzun vadeli mali yatırımlardan sağlanan faiz geliri. Ödünç alınan fonların kullanılması karşılığında yüklenilen giderler.