Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAKİRLİK ÇEMBERİ NEDİR?


Az gelişmiş ülkelerin sanayileşme aşamasında karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri de, tasarrufların yetersiz olmasıdır. Tasarrufların, yeterli sermaye birikimini sağlayamayacak kadar az olması, kalkınma için gerekli yatırımların yapılmasını engellemekte ve üretimde verim düşüklüğüne neden olmaktadır.