Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAVÖK EBITA NEDİR?


Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and amortization'nın baş harflerinden oluşur. Türkçe tam karşılığı FAVÖK olarak geçer ve bu da ' Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'anlamına gelmektedir. İşletmenin net esas faaliyet karına amortisman giderlerinin eklenmesi ile elde edilen kar tutarıdır.