Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAYDA MALİYET ANALİZİ NEDİR?


Bu analiz, yatırım projelerinin net cari değerini iskontolamak suretiyle, projenin maliyet ve faydasını değerlendirmeye yarayan bir tekniktir. Fayda-maliyet analizi ile, bir yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

İngilizcesi; Cost Benefit Analysis