Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FAYOL (Henri) NEDİR?


Bir Fransız maden mühendisi, işletme yöneticisi ve işletme Yönetimi Biliminin kurucularındandır. 1841 - 1925 yıllarında yaşamıştır. On dokuz yaşında yüksek maden mühendisi olmuş, bir maden kömürü işletmesinde yardımcı mühendis olarak çalışmaya başlamış, 6 yılda bu işletmenin müdürü, bir kaç yıl içinde de büyük bir maden işletmeleri grubunun genel müdürü olacak başarıyı göstermiştir. Başarılı bir maden mühendisi ve üstün yöneticilik vasıflan olduğu için, geniş tecrübesine dayanarak tespit ettiği işletme yönetim ilkeleriyle ün yapmıştır. Titizlikle tespit ederek uyguladığı işletme yönetim ilkelerini 1916 da yayınlanan Administration Industrielle et Générale (Sınai ve Umumi işlerde idare) adlı eserinde toplamıştır. Bu eserin ilkeleri, 1916 dan sonra bütün Avrupa işletmelerinde uygulanmış ve Fayohzm adı altında zamanımıza kadar değerini korumuştur. Fayol'a göre, bütün işletmelerde muameleleri, teknik, ticari, mali, emniyet muhasebe ve idare işleri şeklinde gruplandırarak örgütlemek gereklidir. Bunlardan idare işleri (yönetim) hiç olmazsa teknik işler kadar önemlidir. Yönetim işinin genei ilkeleri, şunlardır: iş bölümü, Smir'ik disiplin, kumanda birliği, yürütme birliği, genel menfaatlerin özel menfaatlere üstünlüğü, iş bedelinin ödenmesi, merkeziyet, hiyerarşi, düzenlilik, hakkaniyet, memurlarda istikrar, teşebbüs fikri, memurların dayanışması. Bu ilkelerin yöneticiler tarafından uygulanması, işletme randımanını artıracaktır. Ülkemizde de yakın ilgi gören Fayol'un fikirleri, işletme yönetim biliminin temelini teşkil etmiştir. Sözü geçen ünlü eseri, Hilmi Kitabevinin yayını olarak 1969'da M. Asım Çalıkoğlu tarafından dilimize çevrilmiştir.
(Bk: Taylorizm, rasyonalizasyon).