Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FIFO NEDİR?


Envanter değerlendirilmesinde en çok kullanılan klasikleşmiş usuldür. Bu sistemde, envanter değerlendirmeleri en son alım fiyatına göre yapılır. «FIFO» sisteminin teoride tatminkar görünmeyen sakıncaları şunlardır: Fiyatların sürekli yükselişler kaydettiği bir konjonktürde, envanter değerleri ve dolayısıyla bilanço karları aşırı derecede kabarık olarak aksetmektedir. Firma aktifleri, uzun dönemde abatmalı rakamlara ulaşmaktadır.