Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİKTİF ANTREPO NEDİR?


Hukuki bakımdan, bir itibari gümrük ardiyesidir. Bozulmak tehlikesi olan mallar bir frigorifik tesise konulursa.. Bir fabrikanın dışarıdan getirttiği ham madde ve ara malları, en yakın bir noktada gemiden karaya çıkartılarak gümrük idaresinin kabul edeceği bir yerde depolanırsa.. Yahut tekrar ihraç edilmek üzere getirtilmiş bir mal, firmanın kendi yerinde muhafaza edilirse.. Fiktif antrepo örnekleriyle karşılaşmış oluruz, Fiktif antrepo sistemi, firmalara depolama bakımından fiili kolaylıklar kazandırabilir. Taşıma külfetini azaltabilir ve nakliye masraflarından tasarruf sağlayabilir. Malın bozulmasına veya başka şeknde zarara uğramasına karşı firmaya kendi vasıtalar ile tedbir almak imkanını temin eder. Aslında bu mahiyeti taşımamakla beraber, gümrük ardiyesi fonksiyonu görmesi yetkili makam tarafından kabul edilmiş herhangi bir yer, fiktif antrepo itibar olunur.

Almancası : Lagerung unıer Zollverschluss.
Fransızcası : ent.epöt fictif.
İngilizcesi : private urarehouse.
(Bk: Antrepo).