Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİNANSAL KONTROLLER NEDİR?


Mali tabloların, durumu yeterli olarak yansıttığı ve gerçeklere uygun görünüm arz ettiği konusunda, parlamentoya makul bir güven düzeyini garanti eden ve bunların ilgili düzenlemeler, belirlenmiş kriterler ve genel kabul görmüş muhasabe ilkeleri ve diğer isterler ile uyumlu olup olmadığını bildiren denetim türüdür.

İngilizce; Financial Controls