Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİNANSAL RASYOLAR NEDİR?


Rasyo, iki değerin birbirne olan oranıdır.Finansal rasyolar ise, fon ihtiyacının ve işletmenin finansal yapısının belirlenmesinde kullanılan finansal analiz araçlarından biridir.Bunlar % cinsinden veya birbirlerinin katını belirten değerler olarak ifade edilmektedirler.