Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİNANSMAN KANUNU NEDİR?


1970 Yılında kabul edilen 1318 sayılı Finansman Kanununun ana amacı hızla yükselen kamu giderleri karşısında kamu gelirlerini de arttırmaktır. Türk Vergi Sisteminin esnek bir yaoıya sahip olmayışı dolayısiyle devlet gelirleri, milli gelir ve kamu harcamalarındaki artışa paralel bir gelişme gösterememiş ve yeni vergi tedbirleri gerekli olmuştur. Finansman Kanunu ile getirilen yeni vergiler şunlardır: Taşıt Alım Vergisi, İşletme Vergisi, Gayrimenkul Değer Artışı Vergisi, Spor-Toto Vergisi, Finansman Kanunu ile getirilen hükümler ayrıca şu kanunlarda da değişiklik yapmıştır: Gider Vergileri Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu Değerli Kağıtlar Kanunu Emlak Alım Vergisi Kanunu. 1970 ve 1971 yıllarında yapılan uygulamanın ışığında 1972 yılında Finansman Kanununun değiştirilmesi için bir tasarı hazırlanmıştır. Getirilen önemli değişiklikler şunlardır: İşletme Vergisinin kapsamının genişletilmesi, muaflıkların daraltılması, verginin tek oranlı olması; Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ile Emlak Alım Vergisinde istisna ve muaflıkların genişletilmesi; Emlak Vergisinde istisna ve muaflıklar ile vergi oranlarının değiştirilmesi: Gider Vergileri, Damga Vergisi ve Harçlarda bazı oran değişiklikleri. Finansman Kanununun gerek ilk kabulü, gerekse değiştirilmesi uzun bir hazırlık çalışmasına dayanmadığı gibi geniş tartışmalara da zaman bırakmamıştır. Bu kadar çeşitli sahaları ilgilendiren bir çok vergi İle ilgili hükümlerin bir arada ve böyle acele bir şekilde kabulü şüphesiz sakıncalıdır.