Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİNANSMAN ŞİRKETİ NEDİR?


Devamlı ve mutad iştigal konusu olarak her türlü mal ve hizmet alımını kredilendirmek üzere ödünç para veren tüketici kredi şirketleridir.

İngilizcesi; Financing Company