Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİRMA İŞTİRAKLARI NEDİR?


Bir ticarethanenin kendi emrine ve kendi merkez veya şubesi üzerine keşide ettiği poliçelerin banka tarafından satın alınması.