Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FIRSAT MALİYETİ NEDİR?


Belirli bir üretim faktörleri grubunun, belirli bir hedefin elde edilmesinde kullanılmasının bir sonucu olarak, feda edilen fırsatların ölçülebilir menfaatten ibarettir.Üretim faktörleri grubu , yılda 100 000 ton çimento üretilmek üzere bir fabrikanın kurulmasına ve aynı üretim faktörleri ile yılda 300 000 ton taş kömürü elde edilebilecekse, çimento fabrikasının fırsat maaliyeti, yılda 300 000 ton taş kömürüdür. Böylece,herhangi bir şeyin fırsat maliyetinin ölçüsü, o şeyin başka bir fırsatı ve kullanılması halinde elde edilebileceği üzerinedir. Modern ekonomik incelemelerde ve ekonomi planlamada bu kavram, bütün toplum kaynaklarıdan elde edilecek hasılanın azamileştirilmesi hedefine göre planlanmasında yarar sağlamaktadı, işletme yönetiminde, yöneticilerin elde edecek belirli miktardaki yatırılabilir fonlardan, mümkün olan en yüksek randımanı elde etmeleri, bu kavramın pratik uygulama yollarının bulunmasıyla mümkün olan en yüksek randımanı elde etmeleri, bu kavramın pratik uygulama yollarının bulunmasıyla mümkün olmaktadır. Fırsat maliyetleri, bilinen muhasebe usulleri ile hiç işletme kayıtlarına geçirirmez. Fakat işletme yönetimi, söz konusu olan yatırım fırsatlarını planlarken, bu fırsatların birini sejçerken, bu kavramdan yararlanmaktadır. Bu seçin belirli bir yatırım kararını verirken, feda edilen fırsatların sağlayacağı menfaatlerin ölçülmesini ve zaman içinde yatırımlardan elde edilecek menfaatlerin azamileştirilmesini sağlayacaktır. Ekonomi biliminde ekonometri, işletme yönetimi biliminde karar teorisi, esas itibariyle fırsat maliyetlerinin kararlaştırılmasının usullerini tespit etmektedir. Fırsat maliyeti, belirli üretim, ya da faaliyet modelinde, girdi (inpiut)ların sınırlı olduğu hallerde kullanılacak bir kavramdır. Yurt ekonomisinde üretim faktörleri, işletmelerde yatırılabilir fon kaynakları, kısa ve orta sürelerde genellikle sınırlı olduğundan, kavramın uygulama alanları genişlemiştir. Böylece ekonomik planlamada belirli bir miktar paranın okullara mı, yollara mı, çelik fabrikalarına mı, sulama sistemlerine mi yatırılmasının toplum için daha yararlı olacağı, ölçüye vurulabilmiştir. Benzer şekilde bir firmanın elindeki TL. 100 000 i mal mevcutlarının artırılmasına mı, müşterilere daha fazla kredi verilmesine mi, yeni bir makine alınmasına mı yatırmasının daha yararlı olacağı ölçülebilmiştir. Bu anlamda fırsat maliyetinin diğer maliyet kavramlarından ayrılarak incelenmesi şarttır.

Almancası : “Opportunity cost”
Fransızcası : cout d'opportunité.
İngilizcesi : opportunity cost.
(Bk; Fırsat, maliyet).