Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİSHER' İn FAİZ TEORİSİ NEDİR?


Para kirasının rayicini tayin eden, sermaye arz ve talebidir. Sermaye arzı, tasarruf sahiplerinin psikolojisine bağlıdır. Sermaye talebi, iş çevrelerinin yatırım olanakları hakkındaki değer yargılarına göre değişmektedir. Irving Fisher, nominal faiz ve reel faiz kavramlarını ayırmıştır. Reel faizi tahlil ederken Perhizkarlık Teorisine ve Prodüktivite Teorisine dayanmıştır. Faizin niçin daima pozitif olduğunu anlatmıştır. Böhm - Bawerk gibi, zaman unsurunu Faiz Teorisine esas olarak almıştır.

Almancası : Fishersche Zinstheorie.
Fransızcası : Théorie de l'intérét de Fisher.
İngilizcesi : Fisher's Theory of Interest.
(Bk; Irving Fisher, Fisher'in Sermaye ve Gelir Teorisi).