Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİSHER' in SERMAYE VE GELİR TEORİSİ NEDİR?


1906 da yayımlanmıştır. Eserin hedefi, soyut teoriler ile uygulamalı iktisat arasında henüz kurulamamış olan bağlantıyı gerçekleştirmekti. Irving Fisher, sermayeyi mal stoku yahut iktisadi değerler stoku olarak tanımlamıştır. Beşeri sermaye yahut insanın sermaye değeri kavramı üzerinde durmuştur. Geliri, sermaye hizmetlerinin akımı olarak nitelendirmiştir. Sermaye ve gelir kavramlarını birleştiren halkanın faiz olduğunu belirtmiştir. Sermaye kıymetinin ileride gerçekleşecek gelir akımına bugün atfedilen değere bağlı bulunduğunu yazmıştır. Bugünün ekonomik koşulların, geleceğe ait tahminlerin ve bekleyişlerin tayin ettiğini anlatmıştır. Gelecekteki gelir ümidinin bugünkü sermaya değerine ölçü tutulduğunu ifade etmiştir. İstikbali kapsayan tahminlerin geriye doğru projeksiyonu sonunda, bugünkü piyasa koşullarının ortaya çıktığını düşünmüştür. (F Ergin)

Almancası : Fishersche Kapital - und Einkommenstheorie.
Fransızcası : Théorie du capital et de revenu de Fisher.
İngilizcesi : Fisher's Theory ot Capital and İn- come.
(Bk; Irving Fisher, Fisher'in Faiz Teorisi).