Yüklenirken Lütfen Bekleyiniz...

FİYAT FLEKSIBILİTESİ NEDİR?


Fiyat elastikiyetindeki ilişkilerin ters yönden ele alınmasını belirtir. Arz veya talep değişmelerinin fiyat'ı nasıl etkileyeceğini de, tabiatiyle bir elastikiyet meselesi olarak kabul etmek gerekir.

Yalnız bu konuda, elastikiyet terimi gibi, yerleşmiş ve yaygın biçimde kullanma imkanına erişmiş bir terim olmadığı görülmektedir. Ve nihayet, bazen, talep miktarındaki değişmelerin fiyat üzerindeki etkisi “fiyat fleksibilitesi” ve arz miktarındaki değişmelerin fiyat üzerindeki etkisi ise «fiyat expansibilité» si olarak bir ayırıma tabi tutma eğiliminde dikkate çarpmaktadır.

Almancası : Preisflexibilitat.

Fransızcası : flexibilité des prix.

İngilizcesi : price flexibility.

(Bk; fiyat elastikliği, ara elastikliği, gelir elastikliği).